Idea

Dni Krytyki Filmowej to przegląd, którego celem jest prezentacja wybitnych współczesnych filmów w formule omówień, dyskusji i paneli prowadzonych przez najważniejszych krytyków filmowych. Główną ideą imprezy jest połączenie pokazów filmowych z prelekcjami i dyskusjami znawców kina, dając publiczności możliwość wymiany poglądów i dyskusji na temat sztuki filmowej.

W 2017 roku impreza startuje po raz pierwszy jako czterodniowy przegląd, a w założeniu ma się przekształcić w przyszłości w Tydzień Krytyki Filmowej.

Dyrektorem Programowym przeglądu jest Anna Kądziela-Grubman a pomysłodawcą i głównym organizatorem Stowarzyszenie Kulturalne Hamulec Bezpieczeństwa, organizator m.in. Kina Letniego w Orłowie, Sopot Film Festivalu i Kina na Szekspirowskim.

Wszystkie pokazy i spotkania odbędą się w Gdyńskim Centrum Filmowym.